Day: 30 marta, 2023

Polifon – preteča džuboksa

Narodni muzej Kikinda čuva polifon, jedan od najstarijih mehaničkih muzičkih instrumenata u gradu koji uprkos starosti od 100 godina i dalje budi znatiželju i radoznalost posetilaca zbog svoje misterioznosti. Mnogi ne znaju šta predstavlja taj eksponat i čemu zapravo služi a uglavnom misle da je reč o satu, budući da podseća na stare satove i