Day: 9 septembra, 2023

Važna je prevencija: Besplatni dermatološki pregledi u tri seoske ambulante

U saradnji sa kikindskim Domom zdravlja i uz podršku lokalne samouprave, Udruženje dermatovenerologa Srbije je danas ostvarilo značajan korak u očuvanju zdravlja građana ruralnih područja. Prvi put su organizovali akciju besplatnih preventivnih dermatoloških pregleda u seoskim ambulantama u Mokrinu, Bašaidu i Banatskom Velikom Selu. Ova inicijativa je od velikog značaja jer ima za cilj da