Day: 15 aprila, 2024

Istraživanje energije kroz naučne radionice CSU u Kikindi

Stariji osnovci imali su priliku da budu deo projekta „Pogledaj oko sebe svuda je energija” putem radionica koje organizuje Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u Kikindi.Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u Kikindi I ove godine organizator je radionica koje su deo projekta „Pogledaj oko sebe svuda je energija”. Ovaj projekat finansira Centar za

Da li ste znali da je Motel ,,Šumica” u svojim najboljim danima imao ograđeni korlac sa bambijem­?

Motel ,,Šumica”, nekada poznat kao epicentar društvenog života, danas stoji kao tihi svedok prošlih vremena, podsećajući nas na dane kada je pulsirao od smeha, muzike i radosti. Osnovan šezdesetih godina kao vojni objekat za obuku đaka za predvojničku obuku koja je trajala po mesec dana, ,,Šumica” je doživela procvat tek 1971. godine, kada je postao