61858_na-teritoriji-novog-sada-nema-radioaktivnih-gromobrana