Screenshot 2024-01-26 at 14-44-29 Fotograf Ričard Bruks iz Velike Britanije faciniran je gradom sova – YouTube