Tag: novi sad

OVO JE TAJNA EKONOMSKOG BUMA NOVOG SADA: Uređene institucije, pravna sigurnos,t stabilne finansinsije signal stranim investitorima

Čak 29 velikih ivesticija koje su se u proteklih desetak godina slile u Novi Sad obezbedivši tako 11.500 novih radnih mesta, najbolji su naša zemlja i Vojvodina kao njen neraskidiv deo, postale veoma atraktivne za strane ivesticije. Ono što je specifično je da je Novi Sad podjednako privlačan i za kapital sa Istoka i onaj

Novi Sad bezbedniji od većine gradova u EU, siguran grad za građane, turiste, investitore

Prisustvo policije na ulicama srpskih gradova, koje je, inače, tekovina modernih bezebednosti građana, pojedini opozicioni kritičari vlasti pokušavaju da predstave kao vid represije. Ali analizom relevatnih izvora I činjenica dolazi se do savim drugačijeg zaključka.Policija nije samo sistem sankcionisanja već i prevencijeOvakve opaske sve češće se mogu čuti na račun vojvođanske prestonice čiji je gradonačelnik,