Tag: VŠSSOV Kikinda

VŠSSOV Kikinda svečano je obeležila prijem studenata prve godine

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi svečano je obeležila prijem studenata i početak nastavne godine.Upriličen je svečani prijem studenata prve godine Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi. Prijem je upriličen za studente osnovnih strukovnih studija za dva smera: strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta i strukovni vaspitač za tradicionalne igre.Škola